Mittetulundusühing Eesti Traaviliit

Ühingu eesmärgiks on traavispordi arendamine ja oma liikmetele võimalikult soodsate traavispordialaste tingimuste loomine, traavispordi kui harrastuse tutvustamine, populariseerimine elanikkonna hulgas, hobuseomanike, treenerite ja sõitjate esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides.

Suurvõistlusi – Baby Race, Kriteerium, Derby – reguleerivad nii Eesti Traaviliidu võistlusmäärused, Eesti Traaviliidu dopinguvastane reeglistik, Eesti Traaviliidu keelatud ainete nimekiri ja ravimite keeluaegade reeglid, samuti nimetatud reeglite alusel kehtestatud reeglid ja dokumendid (nt ravipäevik) kui ka Suurte võistluste osavõtureeglid. 

Suurvõistluste eeljooksus või poolfinaalis ning finaalis saavad osaleda hobused, kelle ametlikul treeneril on Eesti Traaviliidu litsents.

Osavõtureeglid võistlustele DERBY 2023 4-aastastele hobustele

 1. Finaal toimub 26.augustil 2023.a. D – 2640m, autostardist

2. Finaali auhinnafond on 11 000 .

3. Auhinnafond jaguneb vastavalt kohtadele 5000-2500-1500-1000-500-500. Finaalis osalejatele on stardiboonus 200€.

4. Osalejate registreerimine kestab kuni 1.augustini 2023

5. Osalemisõiguse tasu suurus on sõltuv vastavalt registreerumise ajale:

kuni 31 mai 100

kuni 30 juuni 200

kuni 15 juuli 300

kuni 1 augustini 400

6. Eeljooks korraldatakse kui osalevaid hobuseid on kuni 12. Poolfinaale korraldadakse juhul, kui hobuseid on sisse kirjutatud 13 või enam.

7. Osalemisõigus ei ole võõrandatav.

8. Poolfinaali(de) või siis eeljooksu osalemisõiguse tasu on 70 .

9. Poolinaali(de) või siis eeljooksu stardikohad loositakse.

10. Finaali stardikohad valitakse poolfinaalide või siis eeljooksu põhjal alustades kiireima aja saanud võitjatest(-jast), edasi valivad kiiremad teise koha saanud jne. Võrdse aja puhul on eelis enim teeninud hobusel.

11. Poolfinaalid või siis eeljooks toimub 12.augustil 2023, D – 2640m, autostardist.

12. Derby finaalis saavad osaleda kuni 12 hobust, poolfinaalide puhul mõlema jooksu 5 esimest ning kaks paremat aegade põhjal. 3 poolfinaali puhul: 3 esimest ja 3 aja põhjal. Eeljooksu korral pääsevad finaali vastavalt võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.

13. Juhul, kui enne finaali sissekirjutust selgub, et finaalis osalevate hobuste arv on väiksem kui 12, siis pääseb finaali esimene välja jäänud hobune, kes on võistlusreeglite kohaselt, poolfinaali või siis eeljooksu lõpetanud.

14. Poolfinaalidesse või siis eeljooksu pääsevad kõik hobused, kes on  osalenud 2023 aastal Tallinna Hipodroomi võistlustel vähemalt kolmel korral ning võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud ja maksnud osalemisõiguse tasud. EST märgisega hobused pääsevad poolfinaalidesse või siis eeljooksu ilma eelnevate startideta Tallinna Hipodroomil.

15. Poolfinaalid koostatakse reitingusüsteemi põhjal, mille aluseks on Tallinna Hipodroomil või uuel hipodroomil Tuulas võidetud auhinnaraha ja parim aeg.

16. Tasutud makseid ei tagastata.

17. Kõikidel Tallinna Hipodroomile saabuvatel hobustel peab olema kehtiv tervisesertifikaat.

18. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluste toimumise aega.

19. Võistlustele registreerimisega, osalemistasu maksmisega, võistlustel osalemisega nõustub sõitja, treener ja omanik Eesti Traaviliidu võistlusmääruste, Eesti Traaviliidu dopinguvastase reeglistikuga, Eesti Traaviliidu keelatud ainete nimekirja ja ravimite keeluaegade reeglitega, samuti nimetatud reeglite alusel kehtestatud reeglite ja tingimustega (nt ravipäevik) ning Suurte võistluste osavõtureeglitega, mis on avaldatud veebilehel https://hipodroom.ee/traaviliit/

Suurvõistlusi – Baby Race, Kriteerium, Derby – reguleerivad nii Eesti Traaviliidu võistlusmäärused, Eesti Traaviliidu dopinguvastane reeglistik, Eesti Traaviliidu keelatud ainete nimekiri ja ravimite keeluaegade reeglid, samuti nimetatud reeglite alusel kehtestatud reeglid ja dokumendid (nt ravipäevik) kui ka Suurte võistluste osavõtureeglid.

Suurvõistluste eeljooksus või poolfinaalis ning finaalis saavad osaleda hobused, kelle ametlikul treeneril on Eesti Traaviliidu litsents.

Osavõtureeglid võistlustele KRITEERIUM 2023 3-aastastele hobustele

1. Finaal toimub 9. septembril 2023. a. D-2640m, autostardist

2. Finaali auhinnafond on 8800 .

3. Auhinnafond jaguneb vastavalt kohtadele 4000-2000-1200-800-400-400. Finaalis osalejatele on stardiboonus 200€.

4. Osalejate registreerimine kestab kuni 1.augustini 2023.

5. Osalemisõiguse tasu suurus on sõltuv vastavalt registreerumise ajale:

kuni 31 mai 100

kuni 30 juuni 200

kuni 15 juuli 300

kuni 1 augustini 400

6. Eeljooks korraldatakse kui osalevaid hobuseid on kuni 12. Poolfinaale korraldadakse juhul, kui hobuseid on sisse kirjutatud 13 või enam.

7. Osalemisõigus ei ole võõrandatav.

8. Poolfinaali(de) või siis eeljooksu osalemisõiguse tasu on 70 .

9. Poolinaalide või siis eeljooksu stardikohad loositakse.

10. Finaali stardikohad valitakse poolfinaalide või siis eeljooksu põhjal alustades kiireima aja saanud võitjatest(-jast), edasi valivad kiiremad teise koha saanud jne. Võrdse aja puhul on eelis enim teeninud hobusel.

11. Poolfinaalid või siis eeljooks toimub 26 augustil 2023, D – 2640m, autostardist.

12. Kriteeriumi finaalis saavad osaleda kuni 12 hobust, poolfinaalide puhul mõlema jooksu 5 esimest ning kaks paremat aegade põhjal. 3 poolfinaali puhul: 3 esimest ja 3 aja põhjal. Eeljooksu korral pääsevad finaali vastavalt võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.

13. Juhul, kui enne finaali sissekirjutust selgub, et finaalis osalevate hobuste arv on väiksem kui 12, siis pääseb finaali esimene välja jäänud hobune, kes on võistlusreeglite kohaselt, poolfinaali või siis eeljooksu lõpetanud.

14. Poolfinaalidesse või siis eeljooksu pääsevad kõik hobused, kes on  osalenud 2023 aastal Tallinna Hipodroomi võistlustel vähemalt kolmel korral ning võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud ja maksnud osalemisõiguse tasud. EST märgisega hobused pääsevad poolfinaalidesse või siis eeljooksu ilma eelnevate startideta Tallinna Hipodroomil.

15. Poolfinaalid koostatakse reitingusüsteemi põhjal, mille aluseks on Tallinna Hipodroomil või uuel hipodroomil Tuulas võidetud auhinnaraha ja parim aeg.

16. Tasutud makseid ei tagastata.

17. Kõikidel Tallinna Hipodroomile saabuvatel hobustel peab olema kehtiv tervisesertifikaat.

18. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluste toimumise aega.

19. Võistlustele registreerimisega, osalemistasu maksmisega, võistlustel osalemisega nõustub sõitja, treener ja omanik Eesti Traaviliidu võistlusmääruste, Eesti Traaviliidu dopinguvastase reeglistikuga, Eesti Traaviliidu keelatud ainete nimekirja ja ravimite keeluaegade reeglitega, samuti nimetatud reeglite alusel kehtestatud reeglite ja tingimustega (nt ravipäevik) ning Suurte võistluste osavõtureeglitega, mis on avaldatud veebilehel https://hipodroom.ee/traaviliit/

Suurte võistluste osavõtureeglid

 Suurvõistlusi – Baby Race, Kriteerium, Derby – reguleerivad nii Eesti Traaviliidu võistlusmäärused, Eesti Traaviliidu dopinguvastane reeglistik, Eesti Traaviliidu keelatud ainete nimekiri ja ravimite keeluaegade reeglid, samuti nimetatud reeglite alusel kehtestatud reeglid ja dokumendid (nt ravipäevik) kui ka Suurte võistluste osavõtureeglid.

Suurvõistluste eeljooksus või poolfinaalis ning finaalis saavad osaleda hobused, kelle ametlikul treeneril on Eesti Traaviliidu litsents.

Osavõtureeglid võistlustele BABY RACE 2023 2-aastastele hobustele

1. Finaal toimub 21.oktoobril 2023. a. D-2140m autostardist

2. Finaali auhinnafond on 8800 .

3. Auhinnafond jaguneb vastavalt kohtadele 4000-2000-1200-800-400-400. Finaalis osalejatele on stardiboonus 200€.

4. Osalejate registreerimine kestab kuni 1.septembrini 2023.

5. Osalemisõiguse tasu suurus on sõltuv vastavalt registreerumise ajale:

kuni 1. juuni 100

kuni 1. juuli 200

kuni 1. august  300€

kuni 1. september 400

6. Eeljooks korraldatakse kui osalevaid hobuseid on kuni 12. Poolfinaale korraldadakse juhul, kui hobuseid on sisse kirjutatud 13 või enam.

7. Osalemisõigus ei ole võõrandatav.

8. Poolfinaali(de) või siis eeljooksu osalemisõiguse tasu on 70 .

9. Poolinaalide või siis eeljooksu stardikohad loositakse.

10. Finaali stardikohad valitakse poolfinaalide või siis eeljooksu põhjal alustades kiireima aja saanud võitjatest(-jast), edasi valivad kiiremad teise koha saanud jne. Võrdse aja puhul on eelis enim teeninud hobusel.

11. Poolfinaalid või siis eeljooks toimub 7.oktoobril 2023, D – 2140m autostardist.

12. Baby Race finaalis saavad osaleda kuni 12 hobust, poolfinaalide puhul mõlema jooksu 5 esimest ning kaks paremat aegade põhjal. 3 poolfinaali puhul: 3 esimest ja 3 aja põhjal. Eeljooksu korral pääsevad finaali vastavalt võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.

13. Juhul, kui enne finaali sissekirjutust selgub, et finaalis osalevate hobuste arv on väiksem kui 12, siis pääseb finaali esimene välja jäänud hobune, kes on võistlusreeglite kohaselt, poolfinaali või siis eeljooksu lõpetanud.

14. Poolfinaalidesse või siis eeljooksu pääsevad kõik hobused, kes on osalenud 2023 aastal Tallinna Hipodroomi võistlustel vähemalt kahel korral ning võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud ja maksnud osalemisõiguse tasud. EST märgisega hobused pääsevad poolfinaalidesse või siis eeljooksu ilma eelnevate startideta Tallinna Hipodroomil.

15. Poolfinaalid koostatakse reitingusüsteemi põhjal, mille aluseks on Tallinna Hipodroomil või uuel hipodroomil Tuulas võidetud auhinnaraha ja parim aeg.

16. Tasutud makseid ei tagastata.

17. Kõikidel Tallinna Hipodroomile saabuvatel hobustel peab olema kehtiv tervisesertifikaat.

18. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluste toimumise aega.

19. Võistlustele registreerimisega, osalemistasu maksmisega, võistlustel osalemisega nõustub sõitja, treener ja omanik Eesti Traaviliidu võistlusmääruste, Eesti Traaviliidu dopinguvastase reeglistikuga, Eesti Traaviliidu keelatud ainete nimekirja ja ravimite keeluaegade reeglitega, samuti nimetatud reeglite alusel kehtestatud reeglite ja tingimustega (nt ravipäevik) ning Suurte võistluste osavõtureeglitega, mis on avaldatud veebilehel https://hipodroom.ee/traaviliit/

HIPODROOMI KARIKAS 2023

1.      Hipodroomi karikas on Lahtine Auhind vanematele hobustele.

2.      Karikasarja algus 6.mail 2023 ning jooksu esikoha auhinna suurus on välja toodud tabelis allpool.

3.      Jooksu pääseb maksimaalselt 12 hobust, arvesse läheb 5 viimases jooksus teenitud auhinnaraha. Kui mitmel hobusel on sama auhinnaraha, saab võistlema hobune, kellel on viimasest 5 stardist kiireim aeg.

3.1 Vanemate hobuste grupid moodustatakse viimase 5 võidetud auhinnaraha järgi.

3.2 Hipodroomi karikas on kõige tugevam vanemate hobuste grupp.

3.3 Eraldi registreerimist sinna ei ole välja arvatud kui treener soovib hobuse tugevamasse jooksu registreerida. Võistlusel osalemisega nõustub sõitja, treener ja omanik nii Eesti Traaviliidu võistlusmääruste, Eesti Traaviliidu dopinguvastase reeglistiku, Eesti Traaviliidu keelatud ainete nimekirja ja ravimite keeluaegade reeglite, samuti nimetatud reeglite alusel kehtestatud reeglite ja tingimustega (nt ravipäevik).

3.4 Kehtivad Tallinna Hipodroomi sisse kirjutuse reeglid ehk viimase 5 võidetud auhinnaraha järgi. Juhul kui hobune läheb raha järgi Hipodroomi karika jooksu, siis ei saa ta madalamas grupis võistelda.

4.      Arvestus toimub punktisüsteemi alusel: 10-7-5-4-3-2-1-1-1-1-1-1. Punkte saavad võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.

5.      Karikasarja finaali toimub 9.septembril 2023. Finaali pääseb maksimaalselt 8 hobust, kes on osalenud vähemalt 3 etapil.

6.      Kui enne finaali selgub, et mitmel hobusel on sama punktiseis, siis finaali pääsu otsustab

    A – ühes karikasarja jooksus näidatud kiireim aeg

    B – karikasarja jooksudes saavutatud esikohtade arv

    C – karikasarjas võidetud auhinnaraha summa

    D – kogu võidetud auhinnaraha summa

    E – loosi alusel

7.    Enne finaali Karikasarja etappidel kogutud punktid nullitakse.

8 .      Finaal toimub ühel võistluspäeval –  9.septembril 2023.I gitt 1600m ja II gitt 2100m. Finaali I giti,1600m, stardirajad valitakse. Enim karikasarjas punkte kogunud hobuse treener/sõitja saab esimesena valida, teiseks jäänud hobuse treener/sõitja saab valida teisena j.n.e.

Samuti valitakse II giti,2100m, distantsi stardirajad, s.t. esimesena valib esimeses gitis esimesena lõpetanud treener/sõitja, teisena valib esimeses gitis teiseks jäänud treener/sõitja jne.

9.      Hipodroomi karika 2023 finaali võidab see, kellel on kahe jooksu kokkuvõttes kiireim aeg. Juhul, kui mitmel hobusel on kokkuvõttes sama aeg, otsustab parim saavutatud koht. Juhul, kui see on samuti viigis otsustab teise giti parem koht.  

10.    Finaali mõlema jooksu auhinnaraha on järgmine:1000-500-300-200, ülejäänud kohad saavad stardiboonust 100€, juhul kui nad stardivad jooksus. Lisaks on TOP3-le eriauhinnad.

11    Finaali esimese jooksu diskvalifitseeritud hobune saab II gitis startida, kuid saab stardinumbri viimasena valida. Jooksu põhjuseta katkestanud hobune II gitis startida ei saa.

12    Reeglites mittekäsitletud juhtumite korral langetab otsuse võistluste korraldaja, MTÜ Tallinna Hipodroom.

 

HIPODROOMI KARIKAS 2023

 Kuupäev

Esikoha auhind

Distants

6.mai

500

2140

20.mai

500

2140

3.juuni

500

2140

13.juuni

500

2140

8.juuli

800

2140

25.juuli

500

1640

12.aug

500

2140

26.aug

500

2640

9.sept

1000

1640

9.sept

1000

2140