Võistlustele registreerimine

30.07 Grupid

Groups

DistanceI place
2 aastased2140600
3 aastased 2140600
4 aastased 2140600
Karikas – VI stage2140600
Older B2140240
Older C2140160
Grupp avatakse minimaalselt 6 hobusega. Korraldajal on õigus avada grupp ka 4-5 hobusega, aga väiksema auhinnarahaga. Vanemad hobused jagatakse gruppidesse viimase 5 jooksu auhinnaraha järgi.
Võistlustele registreerumine lõppeb 25.07 kell 10.00.
Registreeruda saab inge@hipodroom.ee teel.
Lisainfo + 372 55 74 223 või inge@hipodroom.ee

Lisainfo

Hobuse võistlusteks registreerimise eest on vastutav tema treener või treeneri äraolekul hobuse omanik.

Registreerija esitab hobuse kohta nõutavad andmed ning sõiduloaga sõitja nime ja vastutab, et:

• hobune on terve;

• hobune on võistlusvormis;

• esitatud hobuse andmed on õiged;

• võistlustesse puutuv info on õige:

• hobune on korrektselt vaktsineeritud vastavalt võistlusmäärustele;

• hobuse ravimisel on jälgitud ETL dopingureegleid;

• kõik raviandmed on kantud ravipäevikusse ning pole rikutud ETL keelatud ainete nimekiri ja ravimite keeluaegade reegleid

Hobuse treener kinnitab võistlusteks registreeritud võistleja osavõtu ning vastutab tema osalemise eest. Võistlustele registreerimine toimub ainult kirjalikku taasesitamist võimaldavas võrmis info@hipodroom.ee teel.

Registreerimis- või sellele järgneval päeval parandatud rekordi ja stardisumma muutumist arvesse ei võeta.