Võistlustele registreerimine

06.07 Grupid

 

Groups

DistanceI place
2 aastased2140600
4 aastased –
Äke Högström
Memory Race
21401000
Karikas – V stage2140800
Older B2140250
EST Register2140300
Monte2140300
Grupp avatakse minimaalselt 6 hobusega. Korraldajal on õigus avada grupp ka 4-5 hobusega, aga väiksema auhinnarahaga. Vanemad hobused jagatakse gruppidesse viimase 5 jooksu auhinnaraha järgi.
 

07.07 Grupid

 

 

Groups

DistanceI place

3 aastased

Mikko Kerola Memory Race

21401000
4 aastased1640600
Older A1640600
Older B1640250
Older C1640200
Monte1640300
Vanemad hobused jagatakse gruppidesse 2023 ja 2024 jookstud parima aja järgi
Võistlustele registreerumine lõppeb 01.07 kell 10.00.
Grupp avatakse minimaalselt 6 hobusega. Korraldajal on õigus avada grupp ka 4-5 hobusega, aga väiksema auhinnarahaga.
Registreeruda saab inge@hipodroom.ee teel.
Lisainfo + 372 55 74 223 või inge@hipodroom.ee

Lisainfo

Hobuse võistlusteks registreerimise eest on vastutav tema treener või treeneri äraolekul hobuse omanik.

Registreerija esitab hobuse kohta nõutavad andmed ning sõiduloaga sõitja nime ja vastutab, et:

• hobune on terve;

• hobune on võistlusvormis;

• esitatud hobuse andmed on õiged;

• võistlustesse puutuv info on õige:

• hobune on korrektselt vaktsineeritud vastavalt võistlusmäärustele;

• hobuse ravimisel on jälgitud ETL dopingureegleid;

• kõik raviandmed on kantud ravipäevikusse ning pole rikutud ETL keelatud ainete nimekiri ja ravimite keeluaegade reegleid

Hobuse treener kinnitab võistlusteks registreeritud võistleja osavõtu ning vastutab tema osalemise eest. Võistlustele registreerimine toimub ainult kirjalikku taasesitamist võimaldavas võrmis info@hipodroom.ee teel.

Registreerimis- või sellele järgneval päeval parandatud rekordi ja stardisumma muutumist arvesse ei võeta.