Eesti Traaviliidu otsus karistuse määramise kohta

Hobuselt Uranas 27.08.2022 võetud dopinguproov sisaldas omeprasooli hobuse organismis üle lubatud piirmäära.

Eesti Traaviliidu juhatus otsustas määrata hobusele Uranas võistluskeelu tagasi ulatavalt 27.08.2022-27.11.2022 ja tühistada kõik hobuse Uranas tulemused antud perioodil. Otsuse aluseks on võetud Eesti Traaviliidu dopinguvastase reeglistiku punkt 10.3. Lisaks määrati treenerile Stanislovas Kerys’ele rahatrahv 2000 eurot. Otsuse aluseks on võetud Eesti Traaviliidu dopinguvastase reeglistiku punkt 11.5.

Otsuse tegemisel oli aluseks Eesti Traaviliidu võistlusmäärustik, Eesti Traaviliidu dopinguvastane reeglistik ja Eesti Traaviliidu keelatud ainete nimekiri ja ravimite keeluajad, samuti suurte võistluste osavõtureeglid.

Omeprasooli kasutamiseks võistlushobustel kehtivad piirangud. Vastavalt Eesti Traaviliidu keelatud ainete nimekirja ja ravimite keeluaegade reeglitele on ravimit keelatud kasutada 96 tundi enne võistluste toimumist. Omeprasooli osas on kehttestatud piirmäär, mis võib hobuse organismis esineda ning seda piiri hobune Uranas ületas ning seetõttu tühistati hobuse võistlustulemused ja määrati treenerile rahatrahv.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email