Eesti Traaviliidu otsus karistuse määramise kohta

Hobuselt Uranas 27.08.2022 võetud dopinguproov sisaldas omeprasooli hobuse organismis üle lubatud piirmäära. Eesti Traaviliidu juhatus otsustas määrata hobusele Uranas võistluskeelu tagasi ulatavalt 27.08.2022-27.11.2022 ja tühistada kõik hobuse Uranas tulemused antud perioodil. Otsuse aluseks on võetud Eesti Traaviliidu dopinguvastase reeglistiku punkt 10.3. Lisaks määrati treenerile Stanislovas Kerys’ele rahatrahv 2000 eurot. Otsuse aluseks on võetud Eesti Traaviliidu […]