2I7A7746

Eesti Traaviliidu juhised võistluste korraldajatele

Eesti Traaviliidu juhised võistluste korraldajatele (seisuga 15.05.2020) lähtudes Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni otsustest ja Kultuuriministeeriumi ning Terviseameti juhistest, peab võistluste korraldaja alates 18.05.2020 kuni järgnevate juhisteni lähtuma võistluste korraldamisel järgmisest:

Juhised korraldajale:

1. Võistlusel tohib osaleda ajavahemikul 18.05.-30.06.2020 kuni 100 osalejat koos korraldajatega. Pealtvaatajad ei ole lubatud. Tallides töötav personal, treenerid, sõitjad lähevad samuti osalejate hulka.

2. Pealtvaatajad saavad vaadata võistlusi online vahendusel Hipodroomi Facebook’I või Youtube lehelt, totalisaatorit saab mängida veebilehel www.toto.ee

3. Iga võistleva hobuse kohta võib lisaks treenerile olla tallis maksimaalselt 1 hooldaja/sõitja.

4. Vältimaks inimeste kogunemist tuuakse võistlusnumbrid päev varem tallidesse ära. Korraldajatega toimub suhtlus telefoni teel. Osalejad, kes jälgivad võistlusi peavad järgima 2+2 reeglit – 2 inimest grupis ja vähemalt 2-meetriste vahedega

5. Territooriumile toimub sissepääs ainult eelnevalt registreeritud nimekirja alusel.

6. Korraldaja peab hindama iga osaleja tervislikku seisundit, haigusnähtudega inimesi ei lubata võistlustele

7. Korraldaja peab täitma võistluspaigas Kultuuriministeeriumi poolt kehtestatud juhendit.

Eesti Traaviliit

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email