News

Muudatused võistlusmäärustikus 05-Feb-16 00:00:00

Traaviliidu võistlusmäärustik on alates 5.02.2016 muudetud

Võistlusmäärustik http://www.hipodroom.ee/StaticPage/Index/22

MUUDETUD PUNKTID, 2016

15. Kvalifikatsioonistardid

Võistlusõiguse saamiseks peab hobune läbima kvalifikatsioonistardi vähemalt 2100 meetrisel distantsil. Distants tuleb läbida vastavalt ETL`i poolt kinnitatud alljärgnevatele aegadele:

2 aastased hobused – 3.13,2 / 1.32,0

3 aastased hobused – 3.04,8 / 1.28,0

4 aastased hobused – 2.58,5 / 1.25,0

vanemad hobused – 2.54,3 / 1.23,0.


24. Sõiduluba

Sõiduluba kehtib 65-nda eluaastani. Peale seda võidakse sõiduluba pikendada veel 5 aastaks, kui sõitja esitab arstitõendi oma tervisliku seisundi kohta. Alates 70-ndast eluaastast on võimalik arsti loa esitamisel, sõiduluba pikendada veel ühe aasta kaupa.

26.4 Kui hobuse passis on puudulikud andmed vaktsineerimise kohta, või seda ei ole võimalik muul moel tõendada, ei saa hobune võistelda ja treenerile määratakse 30 eurone trahv.

26.5 Kui hobuse vaktsineerimisest on võistluse päevaks möödunud vähem kui 96 tundi (4 ööpäeva) ei saa ta võistlustel osaleda ning treenerile määratakse alati 30 Eurone trahv.


37. Stardiks valmistumine

Võistlusterritooriumil ei tohi hobust loovutada purjus isikule. Võistluste ajal võib võistlusrajal hobust soojendada ainult isik, kellel on kehtiv sõiduluba.

Võimalike rikkumiste eest stardiks valmistumisel vastutab hobuse treener.


39. Autostart

Stardiauto alustab liikumist umbes 300-500 meetrit enne stardijoont. Hobuste lähenedes alustab stardiauto aeglaselt liikumist ning kogub hobused enda taha. 100 meetrit enne stardiliini peavad hobused olema oma kohtadel stardiauto taga. Stardiauto suurendab sujuvalt kiirust ning stardi-liini kohal teeb järsu kiirenduse ja lahkub võimalikult kiiresti rajalt.

Momendist, kui hobune on võtnud sisse oma koha stardiauto taga, loetakse ta jooksust osavõtnuks ning talle tehtud panuseid ei tagastata.

Start kutsutakse starteri või kohtunikekogu käsul tagasi, kui:

-tekib avariiohtlik või muu ebaselge olukord;

-keegi sõidab stardiauto tiibadest mööda;

-keegi sulgeb teisel võistlusraja.

42. Ajaületus

Ajaületust arvestatakse võitja hobuse tulemusest järgnevalt:

42.1. 1600 kuni 2400 meetrisel distantsil kaotab hobune koguajast võitjale üle 12 sekundi

42.2.2400 kuni 3200 meetrisel distantsil kaotab hobune koguajast võitjale üle 13 sekundi

Aja ületanud hobune kaotab auhinna ning ei saa osaleda finaalis. Ajaületuse tõttu diskvalifitseerimine ei mõjuta totalisaatori tulemust.

46. Hobuse diskvalifitseerimine

Hobune diskvalifitseeritakse jooksust alati ,kui ta:

-galopi või küliskäigu ajal saab võrreldes teiste hobustega edumaad. Edumaaks ei loeta seda, kui hobune jätkab teistele raja vabastamiseks galoppi nii, et jääb peale traavile viimist selgelt ebasoodsamale positsioonile;

-galopib distantsi viimasel 100-l meetril

-Kui hobuse kõik neli jalga on ületanud raja piirjoone/märgised v.a. juhul, kui kõnealune manööver on sooritatud avarii vältimiseks.

-jääb seisma, läheb sammule või lahkub rajalt.

46.1 Vale käik / ebapuhas traav.

Kui hobune jookseb vales käigus /ebapuhtas traavis, teatatakse sellest hobuse treenerile kas suuliselt või kirjalikult.

Hobuse võib määrata enne järgmist võistlust veterinaarsesse kontrolli, kui tekib kahtlus, et ta ei ole võistluskorras. Sellise otsuse teeb veterinaar koos kohtunike koguga.


48. Karistused

Võistluskeel hakkab kehtima 21 päeva möödudes selle määramisest samal nädalapäeval, millal karistus määratiEriti jämeda määruste rikkumise korral võib võistluskeeld alata viivitamatult.

Kutsetega võistlustel on osalemine lubatud karistuse kehtivuse ajal, igal sellisel võistlusel osalemisega karistusele lisatakse 1 päev.

50. Kaebuse esitamine

Sõitja võibesitad ETL`i juhatusele kirjaliku kaebuse karistuse kohta, mis peab olema vormistatud 7 ööpäeva jooksul karistuse määramise momendist. Kaebuse vaatab läbi 3 liikmeline komisjon 7 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest. Kabuse esitamisel tuleb tasuda 20 Eurone tagatisraha. Juhul kui komisjon leidis, et kaebus oli põhjendatud, siis tagastatakse tagatisraha kaebuse esitajale.

2015. aasta traavihooaja kokkuvõte 26-Nov-15 11:51:08

2015. aasta edukaim treener ja sõitja Tallinna Hipodroomil on Jevgeni Ivanov

2015. aastal oli Tallinna Hipodroomil 13 võistluspäeva ning koos kvalifikatsioonidega (14) peeti 84 jooksu. Toimunud võistlusel võidetud auhinnarahasid arvestades oli edukaim sõitja Jevgeni Ivanov, teine Vladimir Mumm ning kolmas Läti esindaja Tatjana Martinsone.

Kokku võistles Tallinna Hipodroomil 56 sõitjat 9 erinevast riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist, Norrast, Venemaalt ja Maltalt.

Edukaim treener oli auhinnarahasid arvestades samuti Jevgeni Ivanov, teine Aimur Mets ning kolmas Tatjana Martinsone.

Kokku võistlesid 2015. aastal Tallinna Hipodroomil 5 erineva riigi - Eesti, Läti, Leedu, Soome ning Rootsi - 27 erineva treeneri poolt treenitud traavlid.

Kõige rohkem starte tegi sõitjana Tatjana Zubenok, 38. Samuti tegid tema poolt treenitud traavlid Tallinna Hipodroomi kõige enim, starte, 84. 

Sõitjastatistika 2015

Treeneristatistika 2015

​Tallinna Hipodroomi annab tasuta ära hobusõnnikut. 07-Apr-15 00:00:00

​Tallinna Hipodroomi annab tasuta ära hobusõnnikut.

Tallinna Hipodroomi annab tasuta ära hobusõnnikut.

Sõnnikut on palju ja kui ise järele tulla on see tasuta, kusjuures tulla võib igal ajal.
Suuremate koguste puhul, kui on vajadus traktoriga peale tõsta, on pealetõstmise hind 1 euro traktori kopatäis.

Suuremate koguste puhul, kui on vajadus traktoriga peale tõsta, on pealetõstmise hind 1 euro traktori kopatäis.
Suurtes kogustes sõnnikut saab E, T, N, R kella 700-1600 vahel, see eelnevalt kokku leppida 56 45 28 28 Jüri Rattameister (tema tõstab traktoriga peale).
Aadress Paldiski mnt 50, Tallinn. Kohalesõit Paldiski maanteelt pöörata Merimetsa teele ning teisest teest paremale (tallide juurde). Sõnnik on koos allapanuga, milleks on kasutatud saepuru, põhku ning turvast. Saepuruga sõnnikut on koguseliselt kõige rohkem.

Transporditeenust (eraldi kokkuleppel ning tasu eest) sõltumault osapoolelt:

http://sillutaja.ee

Dats Moving ja Jelena Fironova võitsid Derby 2014 25-Aug-14 00:00:00

Laupäeval, 23. augustil, Tallinna Hipodroomil peetud Derby 2014 võitsid Dats Moving ja Jelena Fironova.

Laupäeval, 23. augustil, Tallinna Hipodroomil peetud Derby 2014 võitsid Dats Moving ja Jelena Fironova.

Teise koha saavutasid Galaxy Tooma ja Vladimir Mumm ning kolmandaks tulid Stone Capes Maya ja Aimur Mets.

Tulemused:

2640 2 DATS MOVING S Jelena Fironova 1 3:31,1 20,0a 2400

2640 4 GALAXY TOOMA* S Vladimir Mumm 2 3:31,4 20,1a 950

2640 3 STONE CAPES MAYA FI Aimur Mets 3 3:32,6 20,5ax 450

2640 6 TEEMANTEE EST Jaanus Mikk 4 3:33,1 20,7a

2640 1 IGOR SÅNNA S Jevgeni Ivanov 5 3:34,1 21,1a

Tallinna Hipodroomil treeningus olnud traavel teeb Rootsis vägitegusid 12-Aug-14 00:00:00

Tallinna Hipodroomil Valdimir Mummi poolt õpetatud ja treenitud traavel Al Dente teeb Rootsis võimsaid etteasteid.

Tallinna Hipodroomil Valdimir Mummi poolt õpetatud ja treenitud traavel Al Dente teeb Rootsis võimsaid etteasteid.
Kolmeaastane Al Dente, kes on hetkel oma vanuseklassi absoluutne esinumber, on võitnud kõik viimased 10 starti, kus ta on startinud. Kokku on Al Dente 2014 aastal võitnud 11 esikohta ning tulnud 1 korra teiseks. Auhinnarahasid on Al Dente teeninud 2 025 000 rootsi krooni.
Eilsel Färjestadi võistlusel ülivõimsalt võites lõpetas Al Dente jooksu ajaga 1.11,8.
Al Dente on läheb suurfavoriidina vastu ka Rootsi 3-aastaste traavlite tiitlivõistlusele - Kriterium 2014.
Hetkel on Tallinna Hipodroomil Vladimir Mummi juures treeningus ka Al Dente 2-aastane täisvend Kabanoss.
Tallinna Hipodroomi traavihooaeg kulmineerub lähikuudel käesoleva hooaja tähtsaimate traavivõistlustega:
23. augustil 2014 Derby 2014 (4- aastased traavlid)
6. september 2014 Kriteerium 2014 (3- aastased traavlid)
20. september 2014 Rahvusvaheline naiste tšempionaat

1. november 2014 Baby Race 2014. Eesti Eliit

90. aastat tagasi avati Tallinna Hipodroom 25-Nov-13 10:40:52

Täna täpselt 90. aastat tagasi avati pidulikult Tallinna Hipodroom.

Täna täpselt 90. aastat tagasi avati pidulikult Tallinna Hipodroom.

Esimesel võistluspäeval oli stardis kokku 27 hobust. 10 traavlit olid ühe hipodroomi omaniku ja eestvedaja - Jaan Venteri - võistlushobused: Eesti toonane orlovi tõugu esitraavel Jansnõi koos oma järglastega. Osa hobuseid tõi kaasa Peterburist kodumaale naasnud ärimees K. Luts; osa hobuseid ostis välismaalt vabrikant K. Jürgens, ülejäänud hobused leiti üle maa läbi viidud otsingute tulemusena. Nii leiti näiteks võistluspäeval kiireimat aega näidanud traavel Nelli (pildil) - ilmsete orvoli tõugu tunnustega mära - kes vedas veovoorimehega Riigikogu ehitusele paekive.

Samuti oli kirev sõitjate koosseis, kuna spetsiaalseid sõitjaid oli toonases Eestis väga vähe. Ainus ala tõeline asjatundja oli Peeter Sammul, kes oli alaga tegelenud juba alates 1907. aastast Riia hipodroomil ning kes kuulus ka 1912 aastal Venemaa 10 parima sõitja hulka. Lisaks Sammulile oli stardis veel ka Lõuna-Venemaal võistelnud Jaan Sork, ülejäänud sõitjate seltskonna moodustasid tallipoisid ning voorimehed.

Ilm oli Hipodroomi avapäeval tuisune, kuid vaatamate sellele kogunes üritusele paar tuhat pealtvaatajat.

“Halva tuisuse ilma peale vaatamata võis eila keskpäeval elavat liikumist Baltiski maanteel märgata. Sagedasti vuravad autod, voorimehed ja täiskiilutud omnibussid vedasid vahetpidamata rahvast linnast välja, kuna neile lisaks veel jalakäijate tihe ahelik kõnniteed mööda liikus. Kõik ruttasid uuele avatavale hipodroomile... 

Peagi täitusid nägusad rõdud pealtvaatajatest, kelle jälgimislusti tige lumesadu ei suutnud heidutada. Tuntava viibimise järel jõuab muusikahelide vastuvõttel riigivanem pärale ja peab lühikese avakõne. Toonitab, et hobune on meie talumehele alti kõige armsamaks ja tarvilikumaks loomaks olnud, kelle eest suurimat hoolt on peetud. On loomulik vajadus puhastverd tõugu Eestis kasvatada ja võistluste korraldamisega hobuste tublidust tõsta. Loodab, et avataval ettevõttel edu ei puudu. Selle peale lõikab riigivanem kääridega läbi finishis üle jooksutee tõmmatud lindid ja pealtvaatajad paljastavad riigihümni helide juures pead...

Algavad võistlused, traavisõidud. Ühtlasi tekib elavus totalisaatori kassade ümber. Igaüks katsus oma õnne 500-lise mängupanemisega...

Võistluste korraldus oli veidi aeglane, nii et lõpusõidud juba täies pimeduses sündisid...” 

(“Päevaleht”, 26. november 1923)

Esimesel võistluspäeval toimus kokku kuus jooksu, igas jooksus 4-6 hobust. Esimese jooksu võitis 10-aastasel orlovi tõugu märal Salme Peeter Sammul. Päeva absoluutselt kiireima aja sõitis välja paekivide vedamiselt leitud mära Nelli (sõitja V. Anni), kellele jäi alla isegi toonane Eesti esitraavel Jasnõi, kellega sõitis traavli (ning hipodroomi) omanik Jaan Venter ise.

Hipodroomi treenerid võitsid Utenas 17-Nov-13 11:31:49

Fironova, Ivanov ja Mumm võitsid Utena hipodroomil Leedus.

Võistluste galerii saadaval aadressil:

http://www.hipodroom.ee/Image/ImageGroup/33


Hypnotist Baby Race 2013 võitja 04-Nov-13 12:25:08

Hypnotist ja Jevgeni Ivanov võitsid Baby Race 2013

Laupäeval, 2. novembril 2013, Tallinna Hipodroomil peetud kaheaastaste traavlite tiitlivõistluste - Baby Race 2013 - võidu võtsid oodatult Hypnotist ja Jevgeni Ivanov. Teise koha saavutasid Delta River ja Lars Sundling.

Traavivõistlused 19. oktoobril. 16-Oct-13 10:54:07

Laupäeval, 19. oktoobril algusega kell 13.00 traavivõistlused Tallinna Hipodroomil.

Laupäeval, 19. oktoobril algusega kell 13.00 traavivõistlused Tallinna Hipodroomil.

Kokku on kavas 4 võistlusjooksu, lisaks kell 12.40 algav kvalifikatsioon.

Avatub pubi, töötab totalisaator.

Traavivõistlused laupäeval 5. oktoobril 2013 02-Oct-13 14:09:31

Laupäeval 5. oktoobril algusega kell 13.00 traavivõistlused Tallinna Hipodroomil.

Laupäeval 5. oktoobril algusega kell 13.00 traavivõistlused Tallinna Hipodroomil. Võistluspäeva viimane start orienteeruvalt kell 14.30.
There will be trotting races on Saturday October 5th in 13.00. Last start approximately 14.30.

Page 3 of 5 « »